За нас

Всички актуални работни места за Германия са публикувани и на нашата фейсбук страница:
https://www.facebook.com/employeesbg/

Емплойс БГ ЕООД е създадена, за да открие най-подходящата работа за Вас.

Ние сме посредническа агенция, с разнообразен опит в различни сфери на дейност. Обединява ни убеждението, че качеството винаги печели, когато има взаимно доверие между всички страни, участници в процеса на подбор и наемане на персонал.

Ние виждаме себе си като дългосрочен спътник на нашите клиенти и партньори.

Сфери на дейност:

  • Търговия/ Индустрия
  • Логистика/ Транспорт
  • Земеделие
  • Здравеопазване
  • Хотелиертсво/Ресторантьорство

Нашите цели:

  • Комуникация
  • Устойчивост
  • Надеждност
  • Доверие
  • Сигурност

Емплойс БГ ЕООД  притежава удостоверение за извършване на посредническа работа, издадено от Министерство на труда и социалната политика с рег. № 1934 от 23.09.2015 г., както и Удостоверение с № 417186, издадено от Комисия за защита на личните данни – Република България